Rozlicz wniosek

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

Instrukcja dostępna w tym dziale określa sposób i zasady rozliczania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w okresie realizacji i po ich zakończeniu. Dokument stanowi uzupełnienie postanowień zawartych w umowach pożyczki/pożyczki zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków, które regulują w szczególności: terminy składania poszczególnych rozliczeń oraz rodzaje dokumentów wymaganych do załączenia.

UWAGA! Dotyczy użytkowników korzystających z najnowszej przeglądarki Microsoft EDGE.         Przeglądarka ma problemy z otwieraniem plików o długich nazwach w związku z czym, do czasu rozwiązania problemu, prosimy w takich przypadkach korzystać wyłącznie z funkcji "Zapisz" a następnie otwierać plik z foldera docelowego.

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych od dnia 01.03.2017r

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania Środków WFOŚiGW
Instrukcja rozliczania Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:18

306 kB 23-10-2017
Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków – Załącznik nr 1

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:03

46 kB 16-02-2017
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:08

48 kB 16-02-2017
Rozliczenie kosztów realizacji zadania– Załącznik nr 3

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:39

56 kB 16-02-2017
Protokół odbioru końcowego – Załącznik nr 4

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:22

80 kB 16-02-2017
Protokół odbioru końcowego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-09-13 08:43:37

91 kB 13-09-2017
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – Załącznik nr 5

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:12

49 kB 16-02-2017
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:01

36 kB 16-02-2017
Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego – Załącznik nr 7

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:51

46 kB 16-02-2017
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.1

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:50

59 kB 16-02-2017
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.2

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:25

46 kB 16-02-2017
Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – Załącznik nr 9

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:54

111 kB 16-02-2017
Rozliczenie ogólne – Załącznik nr 10

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:39

38 kB 16-02-2017
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji w układzie zrealizowanych turnusów – Załącznik nr 11

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:34

26 kB 16-02-2017
Karta uczestnika profilaktyki zdrowotnej kwalifikującego się do dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu - Załącznik nr 12

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:33

42 kB 16-02-2017

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych od dnia 01.12.2015 r. do dnia 28.02.2017 r.

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:36

319 kB 03-12-2015
Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków – Załącznik nr 1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:17

52 kB 03-12-2015
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:55

54 kB 03-12-2015
Rozliczenie kosztów realizacji zadania – Załącznik nr 3

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:37

56 kB 03-12-2015
Protokół odbioru końcowego – Załącznik nr 4

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:20

79 kB 03-12-2015
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – Załącznik nr 5

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:55

60 kB 03-12-2015
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:40

42 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego – Załącznik nr 7

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:26

46 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:19

58 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:28

46 kB 03-12-2015
Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – Załącznik nr 9

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:04

128 kB 03-12-2015
Rozliczenie ogólne – Załącznik nr 10

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:29

41 kB 03-12-2015
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji w układzie zrealizowanych turnusów – Załącznik nr 11

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:58

31 kB 03-12-2015

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych do dnia 30.11.2015r

Załącznik Wielkość Data
Protokół odbioru końcowego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-09-13 08:43:37

91 kB 13-09-2017
Instrukcja rozliczania Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:34

307 kB 03-12-2015
Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków – Załącznik nr 1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:05

28 kB 03-12-2015
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:50

36 kB 03-12-2015
Rozliczenie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego – Załącznik nr 3.1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:46

40 kB 03-12-2015
Rozliczenie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego – Załącznik nr 3.2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:25

41 kB 03-12-2015
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – Załącznik nr 5

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:48

47 kB 03-12-2015
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:24

35 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego – Załącznik nr 7

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:27

40 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:18

52 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:27

40 kB 03-12-2015
Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – Załącznik nr 9

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:58

101 kB 03-12-2015

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-16 11:01:05
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-23 08:11:13
Autor dokumentu: Robert Borkacki
Liczba wyświetleń strony: 477
Historia zmian strony: 11