Rozlicz wniosek

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

Instrukcja dostępna w tym dziale określa sposób i zasady rozliczania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w okresie realizacji i po ich zakończeniu. Dokument stanowi uzupełnienie postanowień zawartych w umowach pożyczki/pożyczki zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków, które regulują w szczególności: terminy składania poszczególnych rozliczeń oraz rodzaje dokumentów wymaganych do załączenia.

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych od dnia 01.03.2017r

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania Środków WFOŚiGW udzielonych na dofinansow. zadań

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:18

306 kB 24-10-2017
Arkusz rozliczenia raty dofinansowania – załącznik nr 1
Arkusz rozliczenia raty pożyczki, pożyczki na zachowanie płynności finansowej,dotacji, przekazania środków-załącznik nr 1

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:03

46 kB 24-10-2017
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:08

48 kB 16-02-2017
Rozliczenie kosztów realizacji zadania– Załącznik nr 3

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:39

56 kB 16-02-2017
Protokół odbioru końcowego – Załącznik nr 4

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:22

80 kB 16-02-2017
Protokół odbioru końcowego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-09-13 08:43:37

91 kB 13-09-2017
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – Zał. nr 5

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:12

49 kB 24-10-2017
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:01

36 kB 16-02-2017
Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego – Załącznik nr 7

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:51

46 kB 16-02-2017
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.1

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:50

59 kB 16-02-2017
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.2

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:25

46 kB 16-02-2017
Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – Załącznik nr 9

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:54

111 kB 16-02-2017
Rozliczenie ogólne – Załącznik nr 10

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:39

38 kB 16-02-2017
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji – Zał. nr 11
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji w układzie zrealizowanych turnusów – załącznik nr 11

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:34

26 kB 24-10-2017
Karta uczestnika profilaktyki zdrowotnej - Zał. nr 12
Karta uczestnika profilaktyki zdrowotnej kwalifikującego się do dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu - Załącznik nr 12

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:33

42 kB 24-10-2017

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych od dnia 01.12.2015 r. do dnia 28.02.2017 r.

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania Środków WFOŚiGW udzielonych na dofinansow. zadań

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 15:12:36

319 kB 24-10-2017
Arkusz rozliczenia raty dofinansowania – Zał. nr 1
Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków – Załącznik nr 1

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 15:12:17

52 kB 24-10-2017
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:55

54 kB 03-12-2015
Rozliczenie kosztów realizacji zadania – Załącznik nr 3

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:37

56 kB 03-12-2015
Protokół odbioru końcowego – Załącznik nr 4

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:20

79 kB 03-12-2015
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – Załącznik nr 5

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:55

60 kB 03-12-2015
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:40

42 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego – Załącznik nr 7

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:26

46 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:19

58 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:28

46 kB 03-12-2015
Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – Załącznik nr 9

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:04

128 kB 03-12-2015
Rozliczenie ogólne – Załącznik nr 10

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:29

41 kB 03-12-2015
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji – Zał. nr 11
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji w układzie zrealizowanych turnusów – Załącznik nr 11

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 15:12:58

31 kB 24-10-2017

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych do dnia 30.11.2015r

Załącznik Wielkość Data
Protokół odbioru końcowego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-09-13 08:43:37

91 kB 13-09-2017
Instrukcja rozliczania Środków WFOŚiGW udzielonych na dofinansow. zadań

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 16:12:34

307 kB 24-10-2017
Arkusz rozliczenia raty dofinansowania – Zał. nr 1
Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków – Załącznik nr 1

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 16:12:05

28 kB 24-10-2017
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:50

36 kB 03-12-2015
Rozliczenie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego – Załącznik nr 3.1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:46

40 kB 03-12-2015
Rozliczenie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego – Załącznik nr 3.2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:25

41 kB 03-12-2015
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – Załącznik nr 5

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:48

47 kB 03-12-2015
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:24

35 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego – Załącznik nr 7

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:27

40 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:18

52 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:27

40 kB 03-12-2015
Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – Załącznik nr 9

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:58

101 kB 03-12-2015

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-24 12:19:16
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-23 08:11:13
Autor dokumentu: Robert Borkacki
Liczba wyświetleń strony: 2476
Historia zmian strony: 11