Promocja

Zapraszamy do obejrzenia materiałów o wybranych działaniach wspieranych finansowo przez WFOŚiGW we Wrocławiu, które ukazały się w mediach.


Media

RADIO RODZINA: 4 mln złotych na badania środowiska na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przekazał 4 mln zł. dotacji na badania jakości powietrza na Dolnym Śląsku.

...

Więcej

GAZETA WYBORCZA WROCŁAW: Smog we Wrocławiu. 10 mln zł na badanie powietrza i gleby

Łukasz Kasztelowicz, prezes wojewódzkiego funduszu, podkreśla, że WFOŚiGW wspiera nie tylko badania nad zanieczyszczeniami, ale też walkę z problemem. Prowadzi bowiem program ograniczania ni...

Więcej

POLSKA AGENCJA PRASOWA/CIRE: Cztery miliony złotych na badania stanu środowiska na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył 4 mln zł dotacji na zakup sprzętu i całoroczne badania stanu środowiska na Dolnym Śląsku.

...

Więcej

ONET: Cztery miliony złotych na badania stanu środowiska na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył 4 mln zł dotacji na zakup sprzętu i całoroczne badania stanu środowiska na Dolnym Śląsku.

...

Więcej

POLSKIE RADIO WROCŁAW: 10 milionów złotych na całoroczne badania środowiska

Pieniądze pozwolą na zakup sprzętu i całoroczne badania stanu środowiska m.in.: smogu, zanieczyszczeń w rzekach i glebie, zagrożeń powodowanych przez pola elektromagnetyczne, czy hałas. Więcej


TELEWIZJA DAMI JELENIA GÓRA: 4 miliony złotych na monitoring środowiska

(od 4 min. 50 sek.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał umowę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska na dotacje w wysokości 4 milionów z...

Więcej

TELEWIZJA ECHO 24: 4 mln na walkę z zanieczyszczonym powietrzem środowiska

(od 1 min 32 sek.) Na badania środowiska na Dolnym Śląsku we Wrocławiu przeznaczone zostaną 4 miliony złotych dotacji.

...

Więcej

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-07-04 15:39:14
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Robert Borkacki
Liczba wyświetleń strony: 3457