Ogłoszenia

16-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–3/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług porządkowych w obiekcie będącym siedzibą WFOŚiGW we Wrocławiu".

...

Czytaj więcej

09-04-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–2/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę prawną Oddziału Biura WFOŚiGW w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy Placu Ratuszowym 31/32.

...

Czytaj więcej

10-02-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–1/2015

Przedmiotem zamówienia jest: UDZIELENIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 20.000.000,00 zł 
DLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.02.2015r. poz 18051-2015

...

Czytaj więcej

27-01-2015

Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym w sprawie zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe

...

Czytaj więcej

04-12-2014

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–7/2014

Przedmiotem zamówienia jest: NAJEM I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU.

...

Czytaj więcej