Ogłoszenia

15-09-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–6/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „PRODUKCJA I EMISJA AUDYCJI TELEWIZYJNYCH I ICH REKLAM INFORMUJĄCYCH O EFEKTACH REALIZACJI DOLNOŚLĄSKICH PROJEKTÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”

...

Czytaj więcej

14-09-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–5/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „MODERNIZACJĘ STRUKTURY INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU – I ETAP. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WYKONANIE DODATKOWYCH USŁUG INFORMATYCZNYCH”.

...

Czytaj więcej

16-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–4/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pn: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w WFOŚiGW we Wrocławiu"

...

Czytaj więcej

16-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–3/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług porządkowych w obiekcie będącym siedzibą WFOŚiGW we Wrocławiu".

...

Czytaj więcej

09-04-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–2/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę prawną Oddziału Biura WFOŚiGW w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy Placu Ratuszowym 31/32.

...

Czytaj więcej