Ogłoszenia

27-11-2015

Zlecenie dotyczące przeprowadzenia okresowego badania instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynku Funduszu Oddziału w Legnicy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zamierza zlecić wykonanie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, wynikającymi z ustawy z dnia 07.07.1997r. art.62 pkt 2 ,,Prawo budowlane” przeprowadzenie okresowego badania instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynku Funduszu Oddziału w Legnicy przy ul. Okrzei 16. W przypadku zainteresowania wykonaniem powyższego zlecenia prosimy o złożenie ofert cenowych wraz z kalkulacją w terminie do 07.12.2015r.

...

Czytaj więcej

30-09-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–7/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „OPRACOWANIE I PUBLIKACJA 3 CYKLI ARTYKUŁÓW INFORMUJĄCYCH O EFEKTACH REALIZACJI DOLNOŚLĄSKICH PROJEKTÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W GAZECIE O ZASIĘGU UKAZYWANIA SIĘ NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA”.

...

Czytaj więcej

15-09-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–6/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „PRODUKCJA I EMISJA AUDYCJI TELEWIZYJNYCH I ICH REKLAM INFORMUJĄCYCH O EFEKTACH REALIZACJI DOLNOŚLĄSKICH PROJEKTÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”

...

Czytaj więcej

14-09-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–5/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „MODERNIZACJĘ STRUKTURY INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU – I ETAP. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WYKONANIE DODATKOWYCH USŁUG INFORMATYCZNYCH”.

...

Czytaj więcej

16-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ–251–4/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pn: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w WFOŚiGW we Wrocławiu"

...

Czytaj więcej