Ogłoszenia

24-08-2016

OGŁOSZENIE w sprawie zamówienia na "Budowę i obsługę nowej strony internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie "Budowa i obsługa nowej strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu".

...

Czytaj więcej

20-05-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 3/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonywanie usług porządkowych w obiekcie WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział Biura w Jeleniej Górze.

...

Czytaj więcej

16-05-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i drenażu budynku WOJEWDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ BIURA W JELENIEJ GÓRZE PRZY PLACU RATUSZOWYM 31/32”.

...

Czytaj więcej

25-03-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1/ ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „MODERNIZACJĘ STRUKTURY INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU - II ETAP. DOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I WYKONANIE DODATKOWYCH USŁUG INFORMATYCZNYCH”.

...

Czytaj więcej

08-02-2016

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM: w sprawie zamówienia na budowę i obsługę nowej strony internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym: prowadzonym na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

...

Czytaj więcej