Ogłoszenia

21-06-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr WOA.2710.2.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „MODERNIZACJĘ STRUKTURY INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU - III ETAP".

...

Czytaj więcej

08-05-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr WOA.2710.1.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na „NAJEM I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU".

...

Czytaj więcej

31-10-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 5.2/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonywanie usług ochrony mienia w obiekcie będącym siedzibą Oddziału Biura WFOŚiGW we Wrocławiu zlokalizowanym w Legnicy przy ul. Okrzei 16.

...

Czytaj więcej

19-10-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 4/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na Poprawę efektywności energetycznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział Biura w Legnicy przy ul. Okrzei 16, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej tarasowej.

...

Czytaj więcej

05-10-2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 5/ZP/2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług porządkowych w obiekcie będącym siedzibą Oddziału Biura WFOŚiGW we Wrocławiu zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Okrzei 16.

...

Czytaj więcej