Ogłoszenia

15-12-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę prasy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór dostawcy prasy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018 r., jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: RUCH S.A, ul. Chłodna 52 z Warszawy oferująca realizację zamówienia za cenę brutto w wysokości 21 461,23 zł

...

Czytaj więcej

04-12-2017

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje
o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej i wykonanie badania
sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu za lata 2017 - 2018.

...

Czytaj więcej

21-11-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę prasy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na dostawę prasy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018 r.

...

Czytaj więcej

20-11-2017

Dialog konkurencyjny Nr WOA.2710.5.2017 - kontynuacja

Przedmiotem zamówienia jest: NAJEM I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU - etap składania ofert.

...

Czytaj więcej

02-10-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr WOA.2710.5.2017

Przedmiotem zamówienia jest: NAJEM I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. 

...

Czytaj więcej