Ogłoszenia

26-04-2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-1/2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem artykułów i urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek i faxów dla WFOŚiGW we Wrocławiu, postępowanie zostało podzielone na dwie części:

...

Czytaj więcej

30-10-2012

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-7/2012

Przedmiotem zamówienia jest: „Produkcja i emisja audycji telewizyjnej i jej reklamy informującej o dolnośląskich projektach z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

...

Czytaj więcej

22-10-2012

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-4/2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

...

Czytaj więcej

24-09-2012

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-5/2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług ochrony i dozorowania oraz usług porządkowych w obiekcie będącym siedzibą Oddziału Biura WFOŚiGW we Wrocławiu zlokalizowanym w Legnicy przy ul. Okrzei 16

...

Czytaj więcej

13-09-2012

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-6/2012

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i publikacji wkładek z artykułami promocyjnymi w gazecie o zasięgu ukazywania się na terenie Dolnego Śląska.

...

Czytaj więcej