Ogłoszenia

15-02-2018

Zapytanie ofertowe na zadanie pn." Dostawa mebli biurowych i wyposażenia pomieszczeń biurowych - Sztabowa"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na dostawę mebli biurowych i wyposażenia pomieszczeń biurowych.

...

Czytaj więcej

21-12-2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018 r.

...

Czytaj więcej

20-12-2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro przewidywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018 r.

...

Czytaj więcej

19-12-2017

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu publikuje plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. To dokumenty: "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2017 r."

...

Czytaj więcej

16-12-2017

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

...

Czytaj więcej