Ogłoszenia

19-12-2017

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu publikuje plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. To dokumenty: "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2017 r."

...

Czytaj więcej

16-12-2017

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

...

Czytaj więcej

04-12-2017

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje
o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej i wykonanie badania
sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu za lata 2017 - 2018.

...

Czytaj więcej

21-11-2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę prasy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na dostawę prasy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018 r.

...

Czytaj więcej

20-11-2017

Dialog konkurencyjny Nr WOA.2710.5.2017 - kontynuacja

Przedmiotem zamówienia jest: NAJEM I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU - etap składania ofert.

...

Czytaj więcej