Ogłoszenia

21-05-2013

Program Infrastruktura i Środowisko: nowe konkursy

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach: Priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 120 mln euro;

...

Czytaj więcej

09-05-2013

Konkurs ekologiczny "Prenumerata czasopism..."

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

...

Czytaj więcej

25-03-2013

Azbest - wyniki konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego drugiego etapu III naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz.2)"Usuwanie wyrobów zawierających azbest" decyzją Zarządu z dnia 21.03.2013r. zakwalifikowano do dofinansowania kolejne zadania ujęte na Liście 2. 

...

Czytaj więcej

13-03-2013

Azbest – wyniki III konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego III naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" decyzją Zarządu z dnia 12.03.2013 r. zakwalifikowano aktualnie do dofinansowania zadania ujęte na Liście podstawowej.

...

Czytaj więcej

21-02-2013

"Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków" - II etap konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza konkurs na dofinansowanie zadania pn. "Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno - edukacyjna. Etap II".

...

Czytaj więcej