O nas

ZARZĄD i RADA NADZORCZA WFOŚiGW WE WROCŁAWIU 

  1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza

Skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Aleksander Marek Skorupa - Prezes Zarządu

W latach 2010-2014 pełnił funkcję Wojewody Dolnośląskiego. Był Posłem na Sejm VI kadencji (2007-2010). Posiada jednocześnie wieloletnie doświadczenie samorządowe, pełnił przez ponad 17 lat (pięć kadencji) funkcję Burmistrza Brzegu Dolnego. Aleksander Marek Skorupa wcześniej związany był z WFOŚiGW, będąc Członkiem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu.

Jerzy Ignaszak - Zastępca Prezesa Zarządu

Wicewojewoda Wałbrzyski w latach 1990-1994. Działa w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Polskim Towarzystwie Inżynierii Ekologicznej oraz w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Posiada uprawnienia Rzeczoznawcy z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, Biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko oraz Biegły z listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Jan Rybka - Zastępca Prezesa Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada 45 lat stażu pracy, w tym 29 lat na stanowiskach kierowniczych, 18 lat w administracji rządowej.

Hubert Papaj - Zastępca Prezesa Zarządu

Absolwent studiów MBA (Master of Business Administration WSB/ Franklin University), magister prawa, zarządzania i marketingu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licznych studiów podyplomowych np. prawo i gospodarka UE, surowce energetyczne i odnawialne źródła energii. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. zarówno w administracji rządowej, samorządowej (przewodniczący rady miejskiej, zastępca prezydenta miasta) oraz w spółkach prawa handlowego z branży energetycznej.

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Hubert Schwarz

Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                                                       wyznaczony przez Ministra Środowiska

Ewa Rzewuska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
wyznaczona przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Mateusz Mroz

wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piotr Tomasz Maryński
wyznaczony przez wojewodę dolnośląskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Jacek Jemioła
wyznaczony przez wojewodę dolnośląskiego

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-10 08:15:51
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-20 09:11:13
Autor dokumentu: Robert Borkacki
Liczba wyświetleń strony: 444
Historia zmian strony: 8