Zasady udzielenia pomocy
Złóż wniosek
Rozlicz wniosek
Ogłoszenia
Doradztwo energetyczne
Zadania uE
Materiały Edukacyjne
Promocja

Aktualności

13-07-2018

Nowe inwestycje dla ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców

Trwa budowa sieci kanalizacji dla mieszkańców Grabowna Małego. Położono 2 km rur kanalizacyjnych. Nowe inwestycje w gminie Twardogóra wzmocnią istniejącą sieć kanalizacyjną o długości blisko 90 km. Ścieki z terenu gminy kierowane są do oczyszczalni ścieków w Twardogórze o przepustowości około 1,9 tys. m3 na dobę.

Czytaj więcej

04-07-2018

EKO PRZYSTANEK „Czyścimy Dolny Śląsk z azbestu”

Jakie są efekty akcji usuwania rakotwórczego azbestu na Dolnym Śląsku? Na to pytanie odpowiedzą dziennikarze w programie z cyklu "EKo Przystanek". Akcja jest wspierana finansowo przez WFOŚiGW we Wrocławiu już od 7 lat i w jej efekcie usunięto w naszym regionie ponad 21 tysięcy ton tego odpadu.

Czytaj więcej

Multimedia

TVP 3 WROCŁAW: W milickich lasach wykluły się młode sokoły wędrowne

Fundusz od lat wspiera akcje reintrodukcji sokołów. Łączna wartość udzielonych dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła ponad 165 tys. zł.

Czytaj więcej