Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne - aktualność

07-10-2017

Robert Borkacki

Zapraszamy gminy na warsztaty praktyczne "W czym doradca może pomóc gminie?"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, serdecznie zaprasza Prezydentów Miast, Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Przewodniczących Rad Gmin oraz Rad Powiatów, wraz z pracownikami merytorycznymi zajmującym się tematyką ochrony środowiska lub pozyskiwaniem funduszy na inwestycje, na warsztaty praktyczne dla gmin organizowane przez naszą instytucję. 

Czytaj więcej
Doradztwo energetyczne - aktualność

06-10-2017

Robert Borkacki

Klastry Energii na Dolnym Śląsku - szanse i perspektywy

Szanse i możliwości rozwoju Klastrów Energii w naszym regionie oraz określenie wspólnych działań wielu podmiotów w celu efektywnego wykorzystania zapisów ustawy o OZE były głównymi tematami spotkania w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu (20.12.2016 r.). W debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i środowiska biznesu oraz samorządowcy i eksperci. 

Czytaj więcej
Doradztwo energetyczne - aktualność

05-10-2017

Robert Borkacki

Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Podczas Konwentu prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju (28.04.2016 r.), podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Czytaj więcej

Doradztwo energetyczne - aktualność

04-10-2017

Robert Borkacki

Rusza system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisali umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".

Czytaj więcej
Doradztwo energetyczne - aktualność

03-10-2017

Robert Borkacki

Szkolenia w Jeleniej Górze i Legnicy: Wysokie koszty niskiej emisji

Jednym z tematów szkoleń w ramach projektu „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza” w Jeleniej Górze (10.03.2016 r.) i Legnicy (09.03.2016 r.) były informacje o programie doradztwa energetycznego oraz o możliwości finansowania przedsięwzięć proekologicznych ze środków NFOŚIGW i WFOŚiGW we Wrocławiu. Prezentacje przedstawił Łukasz Hada, doradca energetyczny z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-03 10:49:16
Liczba wyświetleń strony: 1875