Aktualności

10-10-2008

Umowa z Gminą Czernica

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu podpisał umowę z Gminą Czernica na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nadolice Małe wraz z rurociągiem ciśnieniowym z Dobrzykowic do Nadolic Małych".

Czytaj więcej

08-10-2008

Klucz wart dwa miliardy

Prestiżowa nagroda - "Dolnośląski Klucz Sukcesu" trafiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kapituła wyróżnienia uhonorowała tą instytucję za 15 lat wspierania rozwoju regionu.

Czytaj więcej

30-09-2008

Konkurs - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów...

Czytaj więcej

03-09-2008

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi POIiŚ

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Czytaj więcej

11-08-2008

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakoszyce i Kulin gm. Środa Śląska

Podpisanie umowy z Gminą Środa Śląska w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakoszyce i Kulin gm. Środa Śląska".

Czytaj więcej