Aktualności

26-11-2008

Pieniądze na stację uzdatniania wody

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu podpisał umowę pożyczki z Gminą Żórawina na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Bratowicach, gm. Żórawina".

Czytaj więcej

12-11-2008

Honorowy obywatel

Gmina Świdnica nadała honorowe obywatelstwo Jerzemu Ignaszakowi, zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej

04-11-2008

Czeki i statuetki

Dolnoślązacy, na międzynarodowych targach POLEKO w Poznaniu, za ekologiczne osiągnięcia odebrali prestiżowe nagrody: czeki, puchary i statuetki. Finał ogólnopolskiego konkursu o Puchar Recyklingu jak co roku odbył się w stolicy Wielkopolski podczas największych w Europie środkowej eko-targów.

Czytaj więcej

04-11-2008

O Funduszach na targach POLEKO w Poznaniu

Aż 80 proc. krajowych środków w latach 2009-2012 na projekty środowiskowe w: Programie Infrastruktura i Środowisko oraz szesnastu Regionalnych Programach Operacyjnych pochodzić będzie z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

30-10-2008

Kolektory dla Samarytanina

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu podpisał umowę dotacji z Diecezją Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we Wrocławiu na dofinansowanie zadania "Montaż kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej Samarytanin we Wrocławiu".

Czytaj więcej