Aktualności

20-07-2018

W gmnie Środa Śląska powstanie 7,5 km kanalizacji

Blisko 7,5 km kanalizacji i 3 przepompownie ścieków powstaną w gminie Środa Śląska. Nowe inwestycje zaplanowano w miejscowości Lipnica oraz w Środzie Śląskiej, gdzie powstanie odcinek sieci przy ul. Miłosza. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał na te zadania pożyczki o łącznej o......

Czytaj więcej

17-07-2018

Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla Eko-historia- międzypokoleniowe sadzenie drzew

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Patronatem Narodowym kampanię Eko- historia- międzypokoleniowe sadzenie drzew. Kampania jest organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wojewodę Dolnośląskiego oraz Lasy Państwowe.

Czytaj więcej

13-07-2018

Nowe inwestycje dla ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców

Trwa budowa sieci kanalizacji dla mieszkańców Grabowna Małego. Położono 2 km rur kanalizacyjnych. Nowe inwestycje w gminie Twardogóra wzmocnią istniejącą sieć kanalizacyjną o długości blisko 90 km. Ścieki z terenu gminy kierowane są do oczyszczalni ścieków w Twardogórze o przepustowości około 1,9 tys. m3 na dobę.

Czytaj więcej

04-07-2018

EKO PRZYSTANEK „Czyścimy Dolny Śląsk z azbestu”

Jakie są efekty akcji usuwania rakotwórczego azbestu na Dolnym Śląsku? Na to pytanie odpowiedzą dziennikarze w programie z cyklu "EKo Przystanek". Akcja jest wspierana finansowo przez WFOŚiGW we Wrocławiu już od 7 lat i w jej efekcie usunięto w naszym regionie ponad 21 tysięcy ton tego odpadu.

Czytaj więcej

03-07-2018

AKCJA SOKÓŁ - młode sokoły wędrowne zamieszkały w sztucznym gnieździe

Czternaście sokołów wędrownych po zaobrączkowaniu zostało przewiezione do lasu gdzie na wysokości kilkunastu metrów wpuszczono je do sztucznych gniazd. To kolejna odsłona akcji wspieranej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej